ห้องการเรียนรู้กลุ่ม เป็นพื้นที่ให้บริการห้องสำหรับการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์และนักศึกษา ที่เปิดให้บริการในโซนหอสมุดกลาง ชั้น 1 อาคาร 35

ห้องการเรียนรู้กลุ่ม เป็นพื้นที่ให้บริการห้องสำหรับการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์และนักศึกษา ที่เปิดให้บริการในโซนหอสมุดกลาง ชั้น 1 อาคาร 35


เปิดให้บริการ :
  • จันทร์-ศุกร์ : 08.00-20.00 น.
  • เสาร์-อาทิตย์ : งดให้บริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
  • หอสมุดกลาง อาคาร 35 ชั้น 1
  • โทร. 039-319111 ต่อ 10953, 10959

หมายเหตุ : เว้นวันหยุดราชการประจำปี วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัยและตามประกาศของหอสมุดกลาง


เปิดให้บริการ :
  • จันทร์-ศุกร์ : 08.00-20.00 น.
  • เสาร์-อาทิตย์ : งดให้บริการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
  • หอสมุดกลาง อาคาร 35 ชั้น 1
  • โทร. 039-319111 ต่อ 10953, 10959

หมายเหตุ : เว้นวันหยุดราชการประจำปี วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัยและตามประกาศของหอสมุดกลาง